Tạp chí Asia Golf: Việt Nam là điểm đến du lịch golf hấp dẫn nhất khu vực Châu Á-Thái Bình Dương 2017

2017 Asia Golf Awards on-line poll.
2017 Asia Golf Awards on-line poll.