Tăng trưởng tín dụng sẽ xuống mức thấp nhất 1 thập kỷ

Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế thấp khiến tăng trưởng tín dụng đạt mức thấp trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Hải Nguyễn
Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế thấp khiến tăng trưởng tín dụng đạt mức thấp trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Hải Nguyễn
Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế thấp khiến tăng trưởng tín dụng đạt mức thấp trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top