Tăng trưởng cả năm có thể đạt trên 6,7%

GDP cả năm nhiều khả năng sẽ đạt mốc 6,7%.
GDP cả năm nhiều khả năng sẽ đạt mốc 6,7%.