Tăng sức hấp dẫn của mô hình BOT giao thông

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Na Sơn - Túy Loan. Ảnh: Đ.T
Cao tốc Bắc - Nam đoạn Na Sơn - Túy Loan. Ảnh: Đ.T
Cao tốc Bắc - Nam đoạn Na Sơn - Túy Loan. Ảnh: Đ.T
Lên top