Tâm điểm cổ phiếu 10.8: Nhóm dầu khí và cảng biển bứt phá

Nhóm cổ phiếu dầu khí bứt phá nhờ giá dầu tăng.
Ảnh minh họa: Shutterstock.
Nhóm cổ phiếu dầu khí bứt phá nhờ giá dầu tăng. Ảnh minh họa: Shutterstock.
Nhóm cổ phiếu dầu khí bứt phá nhờ giá dầu tăng. Ảnh minh họa: Shutterstock.
Lên top