Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Soi” sử dụng đất công, kiểm toán nhà nước đề nghị xử lý tài chính 22.669 tỉ đồng

Kiểm toán nhà nước sơ kết 6 tháng đầu năm. Ảnh: PV
Kiểm toán nhà nước sơ kết 6 tháng đầu năm. Ảnh: PV