“Soi” sử dụng đất công, kiểm toán nhà nước đề nghị xử lý tài chính 22.669 tỉ đồng

Kiểm toán nhà nước sơ kết 6 tháng đầu năm. Ảnh: PV
Kiểm toán nhà nước sơ kết 6 tháng đầu năm. Ảnh: PV
Kiểm toán nhà nước sơ kết 6 tháng đầu năm. Ảnh: PV