Siết tín dụng, cơ hội vẫn dành cho nhà phát triển chuyên nghiệp

Với việc triển khai hàng loạt các dự án lớn như The Terra –  An Hưng, Grandeur Palace – Giảng Võ,… Văn Phú -Invest được đánh giá có số nợ không đáng kể so với nguồn vốn đầu tư. Ảnh: VP
Với việc triển khai hàng loạt các dự án lớn như The Terra – An Hưng, Grandeur Palace – Giảng Võ,… Văn Phú -Invest được đánh giá có số nợ không đáng kể so với nguồn vốn đầu tư. Ảnh: VP
Với việc triển khai hàng loạt các dự án lớn như The Terra – An Hưng, Grandeur Palace – Giảng Võ,… Văn Phú -Invest được đánh giá có số nợ không đáng kể so với nguồn vốn đầu tư. Ảnh: VP
Lên top