SHB ủng hộ 15 tỉ đồng mua vaccine phòng COVID-19

Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lê - đại diện SHB trao tặng Bộ Y tế 15 tỉ đồng hỗ trợ kinh phí mua vaccine phòng COVID-19. Ảnh: SHB
Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lê - đại diện SHB trao tặng Bộ Y tế 15 tỉ đồng hỗ trợ kinh phí mua vaccine phòng COVID-19. Ảnh: SHB
Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lê - đại diện SHB trao tặng Bộ Y tế 15 tỉ đồng hỗ trợ kinh phí mua vaccine phòng COVID-19. Ảnh: SHB
Lên top