SHB tiếp tục đồng hành cùng bệnh viện và người nghèo vượt qua dịch COVID-19

SHB hi vọng những hỗ trợ kịp thời của ngân hàng sẽ giúp các bệnh viện có thêm nguồn tài chính trang bị vật tư, sinh phẩm y tế; từ đó giúp các y bác sĩ yên tâm thực hiện công tác chuyên môn, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. ảnh: SHB
SHB hi vọng những hỗ trợ kịp thời của ngân hàng sẽ giúp các bệnh viện có thêm nguồn tài chính trang bị vật tư, sinh phẩm y tế; từ đó giúp các y bác sĩ yên tâm thực hiện công tác chuyên môn, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. ảnh: SHB
SHB hi vọng những hỗ trợ kịp thời của ngân hàng sẽ giúp các bệnh viện có thêm nguồn tài chính trang bị vật tư, sinh phẩm y tế; từ đó giúp các y bác sĩ yên tâm thực hiện công tác chuyên môn, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. ảnh: SHB
Lên top