SHB sẽ chuyển nhượng 100% vốn tại SHB Finance cho Krungsri

Ông Đỗ Quang Vinh – Giám đốc Khối Ngân hàng số, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ SHB, Chủ tịch HĐTV SHB Finance (tại Việt Nam) và ông Seiichiro Akita – Chủ tịch kiêm CEO Krungsri (tại Thái Lan) ký thỏa thuận chuyển nhượng 100% vốn SHB Finance. Ảnh: SHB
Ông Đỗ Quang Vinh – Giám đốc Khối Ngân hàng số, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ SHB, Chủ tịch HĐTV SHB Finance (tại Việt Nam) và ông Seiichiro Akita – Chủ tịch kiêm CEO Krungsri (tại Thái Lan) ký thỏa thuận chuyển nhượng 100% vốn SHB Finance. Ảnh: SHB
Ông Đỗ Quang Vinh – Giám đốc Khối Ngân hàng số, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ SHB, Chủ tịch HĐTV SHB Finance (tại Việt Nam) và ông Seiichiro Akita – Chủ tịch kiêm CEO Krungsri (tại Thái Lan) ký thỏa thuận chuyển nhượng 100% vốn SHB Finance. Ảnh: SHB
Lên top