Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

SHB ra mắt giải pháp thanh toán đột phá bằng camera điện thoại

SHB ra mắt giải pháp thanh toán đột phá bằng camera điện thoại. Ảnh: PV
SHB ra mắt giải pháp thanh toán đột phá bằng camera điện thoại. Ảnh: PV