SHB ra mắt giải pháp thanh toán đột phá bằng camera điện thoại

SHB ra mắt giải pháp thanh toán đột phá bằng camera điện thoại. Ảnh: PV
SHB ra mắt giải pháp thanh toán đột phá bằng camera điện thoại. Ảnh: PV