SHB hỗ trợ 100% vốn cho các doanh nghiệp vay mua ôtô