SHB ghi nhận lợi nhuận kỷ lục từ trước tới nay

Tầm nhìn năm 2030, SHB trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại trong Top đầu của khu vực, hiện thực hóa Khát vọng dẫn đầu. Ảnh: SHB
Tầm nhìn năm 2030, SHB trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại trong Top đầu của khu vực, hiện thực hóa Khát vọng dẫn đầu. Ảnh: SHB
Tầm nhìn năm 2030, SHB trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại trong Top đầu của khu vực, hiện thực hóa Khát vọng dẫn đầu. Ảnh: SHB
Lên top