SHB đạt lợi nhuận trước thuế 1.330 tỉ đồng sau 9 tháng đầu năm

Lợi nhuận trước thuế của SHB tăng hơn 68,78% so với cùng kỳ 2016 . Ảnh: SHB
Lợi nhuận trước thuế của SHB tăng hơn 68,78% so với cùng kỳ 2016 . Ảnh: SHB
Lợi nhuận trước thuế của SHB tăng hơn 68,78% so với cùng kỳ 2016 . Ảnh: SHB

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top