SHB dành 2.500 tỉ đồng cho vay vốn trung, dài hạn

SHB triển khai chương trình ưu đãi lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng cá nhân. Ảnh: SHB
SHB triển khai chương trình ưu đãi lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng cá nhân. Ảnh: SHB
SHB triển khai chương trình ưu đãi lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng cá nhân. Ảnh: SHB
Lên top