SHB - đại diện duy nhất Việt Nam được Worldcob vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc năm 2018”