SHB chấp thuận đơn từ nhiệm của Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lê

Ông Nguyễn Văn Lê từ nhiệm vị trí CEO của SHB sau hơn 23 năm gắn bó. Ảnh: SHB
Ông Nguyễn Văn Lê từ nhiệm vị trí CEO của SHB sau hơn 23 năm gắn bó. Ảnh: SHB
Ông Nguyễn Văn Lê từ nhiệm vị trí CEO của SHB sau hơn 23 năm gắn bó. Ảnh: SHB
Lên top