SCB hợp tác cung cấp chữ ký số cho khách hàng doanh nghiệp

Hình ảnh đính kèm chữ ký số (ảnh minh họa).
Hình ảnh đính kèm chữ ký số (ảnh minh họa).