Sacombank và PVCombank giảm mạnh mục tiêu lợi nhuận

Mục tiêu lợi nhuận năm 2020 của Sacombank giảm 20% so với kết quả năm 2019. Ảnh: Sacombank
Mục tiêu lợi nhuận năm 2020 của Sacombank giảm 20% so với kết quả năm 2019. Ảnh: Sacombank
Mục tiêu lợi nhuận năm 2020 của Sacombank giảm 20% so với kết quả năm 2019. Ảnh: Sacombank
Lên top