Quỹ khuyến học, khuyến tài Phạm Văn Trà tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình "Chắp cánh ước mơ 2017"

Ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT Sacombank, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Phó Chủ tịch Quỹ KHKT Phạm Văn Trà trao thưởng cho các Sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa, xuất sắc Đại học năm học 2016-2017. Ảnh: LVPB
Ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT Sacombank, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Phó Chủ tịch Quỹ KHKT Phạm Văn Trà trao thưởng cho các Sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa, xuất sắc Đại học năm học 2016-2017. Ảnh: LVPB
Ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT Sacombank, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Phó Chủ tịch Quỹ KHKT Phạm Văn Trà trao thưởng cho các Sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa, xuất sắc Đại học năm học 2016-2017. Ảnh: LVPB