Quét QR Pay trên BIDV SmartBanking, đón bão quà tặng