Quảng Ninh và “dư chấn” quán quân PCI 2017

Shophouse Sun Plaza Grand World đang hút lượng lớn vốn đầu tư.
Shophouse Sun Plaza Grand World đang hút lượng lớn vốn đầu tư.