PVX ghi nhận quý thứ 8 liên tiếp thua lỗ lũy kế gần 4 nghìn tỉ đồng

PVX vẫn chưa cho thấy dấu hiệu gượng dậy khi liên tiêp thua lỗ. Ảnh: nguồn PVX
PVX vẫn chưa cho thấy dấu hiệu gượng dậy khi liên tiêp thua lỗ. Ảnh: nguồn PVX
PVX vẫn chưa cho thấy dấu hiệu gượng dậy khi liên tiêp thua lỗ. Ảnh: nguồn PVX
Lên top