PVcomBank trao giải xe máy Vespa cho khách hàng Long Xuyên