PVcomBank nhận giải thưởng “Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2018”

PVcomBank vinh dự nhận giải thưởng ở hạng mục “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ năm 2018”. Ảnh: P.V
PVcomBank vinh dự nhận giải thưởng ở hạng mục “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ năm 2018”. Ảnh: P.V
PVcomBank vinh dự nhận giải thưởng ở hạng mục “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ năm 2018”. Ảnh: P.V