Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Tập đoàn Coca-Cola tại Washington D.C.