Phiên chứng khoán 2 tỉ USD: Do “cá bé” rũ bỏ hay “cá mập” đạp giá?

Phiên giao dịch chứng khoán hơn 2 tỉ USD ngày 20.8.2021 trên toàn thị trường đã tạo ra kỷ lục kịch sử. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Phiên giao dịch chứng khoán hơn 2 tỉ USD ngày 20.8.2021 trên toàn thị trường đã tạo ra kỷ lục kịch sử. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Phiên giao dịch chứng khoán hơn 2 tỉ USD ngày 20.8.2021 trên toàn thị trường đã tạo ra kỷ lục kịch sử. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top