Phát triển các hệ sinh thái ngân hàng số: Lợi thế đang nghiêng về… “sư tử"

Lợi thế phát triển các hệ sinh thái ngân hàng số tại Việt Nam đang nghiêng về những sư tử đầu đàn. Ảnh: MB
Lợi thế phát triển các hệ sinh thái ngân hàng số tại Việt Nam đang nghiêng về những sư tử đầu đàn. Ảnh: MB
Lợi thế phát triển các hệ sinh thái ngân hàng số tại Việt Nam đang nghiêng về những sư tử đầu đàn. Ảnh: MB
Lên top