Phải có trần lãi suất để tránh cho vay nặng lãi, cắt cổ

Lãi suất cho vay của FE CREDIT hiện tên tới trên 39%/năm. Ảnh: FE
Lãi suất cho vay của FE CREDIT hiện tên tới trên 39%/năm. Ảnh: FE
Lãi suất cho vay của FE CREDIT hiện tên tới trên 39%/năm. Ảnh: FE
Lên top