Ông Phạm Xuân Hòe - Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược Ngân hàng: Tái cơ cấu các ngân hàng - mở đường cho mua - bán nợ