Novaland phát hành cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ

Phối cảnh NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận) quy mô 1,000 ha của Novaland.
Phối cảnh NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận) quy mô 1,000 ha của Novaland.
Phối cảnh NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận) quy mô 1,000 ha của Novaland.
Lên top