Những điều tạo nên sức hút từ sản phẩm thẻ mới nhất của SCB

Thẻ thanh toán SCB beYOU cho phép khách hàng rút tiền miễn phí tại tất cả ATM trên toàn quốc. Ảnh: SCB
Thẻ thanh toán SCB beYOU cho phép khách hàng rút tiền miễn phí tại tất cả ATM trên toàn quốc. Ảnh: SCB
Thẻ thanh toán SCB beYOU cho phép khách hàng rút tiền miễn phí tại tất cả ATM trên toàn quốc. Ảnh: SCB
Lên top