NHCSXH đi đầu trong tín dụng chính sách xã hội với đồng bào dân tộc thiểu số

Vốn tín dụng chính sách giúp người dân nghèo có cuộc sống tốt hơn. Ảnh: P.V
Vốn tín dụng chính sách giúp người dân nghèo có cuộc sống tốt hơn. Ảnh: P.V
Vốn tín dụng chính sách giúp người dân nghèo có cuộc sống tốt hơn. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top