NHCSXH bền bỉ 15 năm chặng đường xoá đói giảm nghèo bền vững

Một điểm giao dịch vay vốn của NHCSXH tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: NHCSXH
Một điểm giao dịch vay vốn của NHCSXH tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: NHCSXH
Một điểm giao dịch vay vốn của NHCSXH tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: NHCSXH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top