Nhà đầu tư lời lớn nhờ giá USD "leo đỉnh"

Lên top