Nhà đầu tư kỳ vọng Luật Đặc khu công khai, minh bạch

Nhà đầu tư kỳ vọng Luật Đặc khu công khai, minh bạch. Ảnh: PV
Nhà đầu tư kỳ vọng Luật Đặc khu công khai, minh bạch. Ảnh: PV