Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nhà đầu tư Hàn Quốc mong muốn môi trường đầu tư công bằng

Nhà đầu tư Hàn Quốc mong muốn môi trường đầu tư công bằng tại Việt Nam. Ảnh: PV
Nhà đầu tư Hàn Quốc mong muốn môi trường đầu tư công bằng tại Việt Nam. Ảnh: PV