ĐẠI HỘI LẦN THỨ V CÔNG ĐOÀN AGRIBANK:

“Người lao động là tài sản quý của Agribank”

Chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Agribank lần thứ 4. Ảnh: AGB
Chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Agribank lần thứ 4. Ảnh: AGB
Chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Agribank lần thứ 4. Ảnh: AGB

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM