Nghệ An cần tập trung ưu tiên nguồn vốn cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số

Tại xã Tà Cạ, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã tặng quà cho các em thiếu nhi và hộ gia đình chính sách.
Tại xã Tà Cạ, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã tặng quà cho các em thiếu nhi và hộ gia đình chính sách.
Tại xã Tà Cạ, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã tặng quà cho các em thiếu nhi và hộ gia đình chính sách.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top