Ngành Thuế nắm dữ liệu khách hàng từ ngân hàng, liệu có an toàn?

Gán mã số thuế vào thông tin định danh của khách hàng mở tại ngân hàng thương mại. Ảnh: Hải Nguyễn
Gán mã số thuế vào thông tin định danh của khách hàng mở tại ngân hàng thương mại. Ảnh: Hải Nguyễn
Gán mã số thuế vào thông tin định danh của khách hàng mở tại ngân hàng thương mại. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top