Ngân hàng Việt chưa “mặn mà” phát triển ngân hàng số

Việc thiếu hàng lang pháp lý khiến các ngân hàng ở Việt Nam hiện vẫn chưa “mặn mà” trong việc tung ra nhiều sản phẩm mới. Ảnh: P.V
Việc thiếu hàng lang pháp lý khiến các ngân hàng ở Việt Nam hiện vẫn chưa “mặn mà” trong việc tung ra nhiều sản phẩm mới. Ảnh: P.V
Việc thiếu hàng lang pháp lý khiến các ngân hàng ở Việt Nam hiện vẫn chưa “mặn mà” trong việc tung ra nhiều sản phẩm mới. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top