Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng bán ngoại tệ để can thiệp

Lên top