Ngân hàng không thiếu vốn nhưng doanh nghiệp muốn vay... lại khó

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: Sơn Tùng
Ông Nguyễn Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: Sơn Tùng
Ông Nguyễn Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top