NCB miễn phí đổi thẻ từ sang thẻ chip

Thẻ chíp ghi nợ nội địa NCB sử dụng công nghệ “không chạm”. Ảnh: NCB
Thẻ chíp ghi nợ nội địa NCB sử dụng công nghệ “không chạm”. Ảnh: NCB
Thẻ chíp ghi nợ nội địa NCB sử dụng công nghệ “không chạm”. Ảnh: NCB
Lên top