NCB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn thêm 1.500 tỉ đồng

Năm 2021, NCB đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 95.000 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cuối năm 2020. Nguồn: NCB
Năm 2021, NCB đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 95.000 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cuối năm 2020. Nguồn: NCB
Năm 2021, NCB đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 95.000 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cuối năm 2020. Nguồn: NCB
Lên top