Naman Retreat chinh phục khách APEC

Khu nghỉ dưỡng 5 sao Naman Retreat & Residences (Đà Nẵng). Ảnh: A.C
Khu nghỉ dưỡng 5 sao Naman Retreat & Residences (Đà Nẵng). Ảnh: A.C