Mức tăng dư nợ xấu tới 555% tại KienLongBank

KienLongBank được dự báo có thể chỉ hoàn thành 30-40% kế hoạch kinh doanh năm 2020. Ảnh minh họa: KLB
KienLongBank được dự báo có thể chỉ hoàn thành 30-40% kế hoạch kinh doanh năm 2020. Ảnh minh họa: KLB
KienLongBank được dự báo có thể chỉ hoàn thành 30-40% kế hoạch kinh doanh năm 2020. Ảnh minh họa: KLB
Lên top