Moody’s và S&P đồng loạt nâng hạng tín nhiệm của Techcombank

Moody’s và S&P đồng loạt nâng hạng tín nhiệm của Techcombank. Ảnh: TCB
Moody’s và S&P đồng loạt nâng hạng tín nhiệm của Techcombank. Ảnh: TCB