Mong đợi đến ngày 12 để “mua 1 được 2” cùng MobiFone