Masan High-Tech Materials và Mitsubishi Materials thiết lập liên minh chiến lược:

MHT nhận đầu tư 90 triệu USD từ tập đoàn Nhật Bản, tương ứng 10% cổ phần

Nhà máy của Masan High-Tech Materials (MHT) tại Sarnia, Canada.
Nhà máy của Masan High-Tech Materials (MHT) tại Sarnia, Canada.
Nhà máy của Masan High-Tech Materials (MHT) tại Sarnia, Canada.
Lên top